Лекарствах от артроза. Боли и хруст в плечевых суставах причины и лечение. 2019-01-22 22:11]

Артроз суставов пальцев рук мази Лечението на артрозата е продължителен процес, провеждан предимно в амбулаторни условия. Лечението се състои от редица мероприятия, които целят забавяне на дегенерацията на ставния хрущял и подобряване на функционирането на ставата. Тъй като в мнозинството от случаите болката е водещ симптом, лечението обикновено включва нестероидни противовъзпалителни средства – диклофенак, кетопрофен, индометацин, нимезулид, пироксикам и др., които имат обезболяващ и противовъзпалителен ефект. Те имат висока ефективност по отношение на овладяването на болката. Хроничният им прием обаче, създава риск от проява на нежелани ефекти като язва или гастрит. Лекуващият лекар взима мерки против появата или усложняването им с предписването на лекарства, предпазващи стомашната лигавица от ерозия. Това са най-често антисекреторни лекарства като фамотидин и ранитидин, мукопротектори като сукралфат, инхибитори на протонната помпа – омепразол, рабепразол и др. По време на фазата на острата болка, когато артрозата може да бъде усложнена от синовиит, може да бъде уместно вътреставното или перорално прилагане на кортикостероиди – преднизолон, метилпреднизолон и др. Поради непостоянното им прилагане, рискът от нежелани лекарствени реакции от страна на кортикостероидите е нисък и не представлява сериозен проблем в повечето случаи. Много клиницисти считат хондромодулиращите лекарства за ефективен метод за подобряване на функционалността на ставите. Те включват две основни групи продукти – базираните на хиалуронова киселина и базираните на полимерни хидрогели. Инжекциите от хиалуронова киселина в ставата компенсират дефицита от синовиална течност и подобряват подвижността на засегнатата става. Полимерните хидрогели оказват продължителен противовъзпалителен ефект при минимален риск от нежелани лекарствени реакции. И двете групи средства демонстрират висока ефективност. Неудобството при прилагането им се състои в болка и дискомфорт на мястото на инжектиране, които могат да продължат до седмица след прилагането им. Ползите обаче многократно надвишават негативите и при наличието на показания за прилагането им, хондромодулаторите са ефективно лечение при артроза. Честотата на прилагане на хондропротектори зависи от биологичния полуживот на активната съставка. Всички продукти, съдържащи хиалуронова киселина, се резорбират относително бързо, поради което могат да бъдат повторно приложени след 2 – 3 месеца. Полимерните хидрогели, от друга страна, се резорбират бавно и действат на мястото на приложение продължително време – в някои случаи над една година. Протичането на артрозата е до голяма степен индивидуално. В някои случаи, тя може да протича безсимптомно в продължение на години, докато в други могат да минат само няколко години между появата на първите симптоми и нуждата от ставно протезиране. Несъмнено, приоритет за всеки терапевтичен режим е избягването на нуждата от хирургия. Въпреки че през последните десетилетия бе постигнат напредък в лекарственото лечение, ставното протезиране остава водеща алтернатива в късните етапи на остеоартрит. Това е голяма хирургична интервенция, която неминуемо носи значителни рискове от сериозни усложнения – дълбока венозна тромбоза и др. Освен това, цената на процедурата и консумативите е висока. Въпреки това, тя възвръща функционалността на напълно обездвижените стави, поради което е последна линия лечение в крайните стадии на артрит. Във всички случаи, пациентът трябва да свикне и да се научи как да живее с артрозата. Мотивацията за лечение, промените в начина на живот и хранене и физическите упражнения в домашни условия имат важен принос за преодоляването на ограниченията, които заболяването поставя и воденето на пълноценен живот. Открояват се два проблема:с лумбалните прешлени и радикулит и почти пълна липса на хрущял на едното коляно. лекарства за нервите на гръбнака,но ефект нямаше дори сега на моменти не си чувства единия крак. За коляното му препоръчаха,веднъж смяна на става,а една ревматоложка препоръча инжекции с хиалурон. Моля да изясните каква е ролята на полимерните хидрогели за лекуването на гонартрозата. Разбрах, че не е проблем човек да живее пълноценно с това заболяване, спазвайки някои промени в начина си на живот и хранене. Имам това заболяване и на двете колена, наскоро си сложих Хиалуан на едното и ходя без болка,но не знам колко дълго ще продължи действието й,а е много скъпа - 1 спринцовка струва 450 лв. Прочетох доста литература, но това което ми направи впечатление беше статия, която ми изпрати мой познат(Билки за болки в ставите). Ще бъда благодарна ако някой ми обясни за тези хидрогели, които имат (според автора на статията) по-продължително действие от хиалуроновата к-на. И моят лекар от \"Токуда\" ми предложи смяна на ставите, но открих за себе си \"Сибирско здраве\" и старите руски билкови рецепти и мога вече дори да клякам/нещо невъзможно за последните години/. Сильное обезболивающее при болях суставахБоль в суставах хрящах Артроз – дегенеративно-дистрофическое заболевание суставов, при котором возникают изменения в суставном хряще. Основные проявления артроза – боль, ограничение движений в пораженных суставах. О причинах, симптомах и диагностике артроза можно посмотреть здесь или здесь. В терапии при артроза коленных суставов лекарственные препараты занимают ведущее место. Исходя из тактических принципов, все лекарства, применяемые при артрозе коленных суставов можно разделить на несколько групп: Обострение проявляет себя усилением болей в коленных суставах. Характерны «стартовые» боли (возникают в коленных суставах при первых шагах после длительного положения лежа или сидя), а также боли при ходьбе. Механизм их действия связан с угнетением циклоксигеназы (ЦОГ), которая является ферментом, отвечающим за выработку медиаторов воспаления. Подавление ЦОГ-1 вызывает большинство побочных эффектов НПВП – например, поражение слизистой желудка. Подавление ЦОГ-2 в большей степени влияет на воспаление. За счет этого у них несколько больше выражен противовоспалительный и обезболивающий эффекты, но и выше риск развития побочных эффектов, например, желудочно-кишечного кровотечения. НПВП первого поколения являются неселективными, т.е. К наиболее распространенным неселективным ингибиторам ЦОГ относятся НПВП второго поколения селективно подавляют ЦОГ-2, за счет чего вероятность развития побочных эффектов уменьшается, но и немного меньше выражено противовоспалительное и обезболивающее действие. К ним относят: НПВП применяют как внутримышечно (при выраженных болях и воспалении), так и в таблетках и в виде мазей. При недостаточной эффективности НПВП, а также при синовите, рекомендуют внутрисуставное введение кортикостероидных препаратов – Их введение быстро снимает боли и воспалительные явления, но с учетом того, что данные лекарства являются гормонами, их применение ограничено. Считается, что допустимо не более 5 внутрисуставных инъекций с интервалом между ними не менее 5 дней, после чего необходимо воздержание от их введения несколько месяцев во избежание развития побочных гормональных эффектов и недостаточности коры надпочечников. Их действие в основном направлено на предотвращение дальнейшего разрушения суставного хряща (хондроитин), нормализацию свойств суставной жидкости (глюкозамин). Наиболее часто применяют Сравнительно недавно начали применять т.н. протезы суставной жидкости – препараты гиалуроната натрия, которые вводят внутрисуставно. Эти лекарства обладают свойствами суставной жидкости и при введении в сустав уменьшают трение суставных поверхностей и оказывают благотворное влияние на суставной хрящ. Эти препараты хорошо зарекомендовали себя и набирают все большую популярность. Наиболее часто применяют: Подробнее о протезах синовиальной жидкости в лечении артроза коленных суставов можно посмотреть здесь. Другие препараты, применяемые для лечения артроза коленных суставов – пиаскледин, траумель, артродарин широко не применяются в связи с малой или не доказанной эффективностью. Лечение артроза коленных суставов должно быть комплексным, и включать в себя как прием лекарственных средств, так и другие методы – ортопедический режим, ЛФК, физиотерапия, массаж, коррекция веса и др. Обезболивающие препараты при артрозе и артритеБолит сустав пальца руки после сна Поздняя осень — не самое лучшее время для наших суставов. «Сегодня мы поговорим о тех случаях, когда однажды заболело и не прошло, — сказал в интервью «МК» заведующий Клиникой боли ЦЭЛТ (Центра эндохирургии и литотрипсии), к.м.н. — Способов лечения этого заболевания сегодня много, но какое подойдет в конкретном случае, может разобраться лишь специалист, исходя из конкретной индивидуальной информации о характере болей в суставах больного». И суставная боль тут как тут: она знакома практически каждому взрослому человеку. Что нужно знать для того, чтобы сохранить суставы здоровыми? А если они уже заболели, где искать спасение, при этом избежать травмирующих вмешательств и не выбросить кучу денег впустую? Но главное — как избавиться от проблемы без хирургической операции? «Точку поставит радиочастотная денервация» — Каким бы ни был сильным и бодрым духом человек, терпеть боль в суставе и испытывать ежеминутный дискомфорт ему довольно тяжело, а зачастую просто невозможно, — считает Алексей Григорьевич Волошин. Технологии развиваются и предлагают людям новые методы и способы лечения. — Но реалии таковы, что каждый из нас начинает взвешивать и прикидывать в голове различные варианты: «вот сейчас сделают операцию, непонятно, как она пройдет»; «станет ли мне легче, если я буду восстанавливаться несколько месяцев»; «сейчас потрачу на операцию кучу денег, а как потом быть — вдруг я долго не смогу работать»; а главное: «кто мне действительно скажет, нужна тут операция или можно повременить»… В крупных клиниках, как, например, ЦЭЛТ, работают целые подразделения, ответственные за лечение боли любого происхождения. Я и хочу рассказать о перспективном современном методе лечения боли в суставах, который широко применяется во всем мире, когда точечное воздействие на нужные нервы избавляет от боли и позволяет приступить к дальнейшему лечению, в котором может нуждаться непосредственно сам сустав. Речь о радиочастотной денервации: она применяется в клинической практике для лечения боли в суставах. Это лечение болей путем коагуляции нервных окончаний электромагнитным полем (пункционным способом — через проколы). Как известно, сильные боли в суставах способны ограничивать не только движение больного, но и сделать его инвалидом. Поэтому, если медикаментозное лечение не снимает боль, врачи предлагают малоинвазивное вмешательство — радиочастотную денервацию. Методика успешно используется в западных странах уже несколько лет, недавно ее стали применять и в России. Итак, отсечем самые главные страхи: • наркоза не будет — радиочастотная денервация выполняется под местной анестезией, без разрезов и швов; • никто не собирается вас госпитализировать, лишать родного дома, теплой постели, любимых тапочек, привычной обстановки; • все сделаем в амбулаторном режиме; • после процедуры не потребуются антибиотики или другие «страшные» лекарства. Длительность эффекта после такого лечения сохраняется в различных случаях от нескольких месяцев до нескольких лет, резюмирует наш эксперт. Часто помимо обезболивания пациенту необходима лечебная физкультура для восстановления и разработки сустава. Но человек, даже зная о важности физкультуры, не может ничем заниматься, поскольку боль не позволяет двигаться. Эффективное обезболивание позволяет пациенту сразу приступить к занятиям по лечебной физкультуре и коррекции образа жизни, что в совокупности позволяет отложить операцию на срок до нескольких лет или вовсе избежать ее, а также ощутимо улучшить качество жизни. «Раньше пришел — быстрее ушел» — Наиболее часто денервация применяется для лечения боли, исходящей из межпозвонковых суставов при развитии в них артроза, — поясняет Волошин. — Такие болевые ощущения возникают вследствие дегенеративных процессов в суставах или в расположенном рядом отделе позвоночника. У 90% пациентов длительность ремиссии после одной (! ) процедуры может достигать в среднем полутора лет, в отдельных случаях — нескольких лет. Артроз плечевого сустава, плечелопаточный периартрит, перенесенные травмы сустава — это лишь небольшой перечень состояний, вызывающих боль в области плечевого сустава. Обычно консервативное лечение включает в себя местную и системную терапию. Отключение боли в области надлопаточного нерва позволяет значительно уменьшить интенсивность боли, увеличить амплитуду движений в плечевом суставе и в конечном итоге избавить человека от угнетенного состояния, вернуть его к привычной жизни. Отдельно хотелось сказать об артрозе тазобедренного сустава. Это одна из самых частых патологий, особенно у людей старшей возрастной группы и пациентов, страдающих от избыточного веса. Одно из проявлений коксартроза (деформирующий артроз тазобедренного сустава) — сильная боль в области сустава, значительно усиливающаяся при нагрузке на больную ногу. Радикальное лечение грубого деформирующего артроза одно — тотальное эндопротезирование сустава. Однако что делать, если степень артроза еще недостаточна для операции, а боль уже нестерпимая? Опять же помогает радиочастотная денервация тазобедренного сустава, позволяющая фактически «отключить» болевую импульсацию от пораженного сустава, не затрагивая его капсулу. Расположив электроды в области чувствительных веточек нервов, специальным образом модулированный ток прерывает проведение боли от сустава на несколько месяцев. Похожим способом можно оказать современную помощь пациентам, страдающим от артроза коленных суставов. Импульсная или термическая денервация веточек нервов, иннервирующих коленный сустав, эффективна, когда возможности консервативной терапии и внутрисуставных инъекций исчерпаны, а протезирование по объективным или субъективным причинам невозможно. Длительность эффекта также обычно превышает несколько месяцев, оставляя пациенту свободу движения без боли. К огромному сожалению, к нам редко приходят пациенты, у которых суставы только-только начинают болеть, говорит наш эксперт. И перед специалистами стоит задача сделать так, чтобы восстановить суставы, чтобы они не болели не только ночью, но и при движении. В свою очередь, это дает возможность разрабатывать сустав, заниматься лечебной физкультурой, а в перспективе — вернуться к нормальной жизни. Для того чтобы делать все правильно, в нашей клинике работает специалист по лечебной физкультуре, составляющий индивидуальную программу и наблюдающий за правильным выполнением всех упражнений, ходом восстановления функциональной активности сустава. Но все же, несмотря на все возможности принимать и лечить пациентов в любой стадии заболевания, мы не устаем повторять всем: если что-то идет не так, если боль входит в постоянный режим — скорее к нам, скорее к доктору. По статистике, от этой патологии страдает около 30% населения земного шара. В нашей стране особую актуальность заболевания суставов приобретают в связи с ростом продолжительности жизни россиян: согласно эпидемиологическим исследованиям, патология суставов у лиц старше 40 лет обнаруживается в 50% случаев, а после 70 лет — у 90% населения. Если вовремя не принять необходимые меры, болевой синдром превратится для человека в ежедневное испытание, когда даже самые простые движения будут даваться с трудом, а об активном образе жизни останется только мечтать. Боли в плечевом суставе причиныБолят суставы горло температура 38 Деформирующий артроз плечевого сустава — это хроническое заболевание плечевого сустава, в основе которого лежат дегенеративные изменения в суставном хряще, вызывающие его разрушение. По мере развития процесса, в него вовлекаются капсула сустава, кости и связочный аппарат. Причиной дегенерации хряща может быть непомерно большая физическая нагрузка. Патологические изменения могут иметь место и в самом хряще, в этом случае он может повреждаться даже при нормальных механических нагрузках. Причиной изменения хрящевой ткани могут быть различные нарушения обмена белков в ее составе. Процесс может также развиваться как последствие травм: после внутрисуставного перелома, кровоизлияния в сустав, частичного разрыва капсул и связок. Поскольку сам суставной хрящ не имеет ни сосудов, ни нервных окончаний, его разрушение не причиняет боли и первая стадия артроза проходит незаметно для человека. Хрящ в процессе развития артроза становится рыхлым и отстает от кости в форме чешуек, при этом образуется продукт распада хряща - хрящевой детрит. Кусочки хряща, плавая в суставной щели и попадая между трущимися поверхностями сустава, словно наждачная бумага, стирают хрящевую ткань и синовиальную оболочку суставной капсулы. Это приводит к воспалению суставной оболочки - синовиту. Воспаленная оболочка суставной капсулы продуцирует большое количество внутрисуставной жидкости, что приводит к ещё большему разрушению хряща. При развитии синовита, сустав отекает и становится горячим на ощупь, а из-за повреждения капсулы возникает боль. По мере разрушения хряща из-под него обнажается костная ткань, в ней тоже происходит нарушение кровообращения, что вызывает нестерпимую, ноющую ночную боль. В процессе развития артроза в суставе образуются костные разрастания - остеофиты. Они ещё больше деформируют сустав и ограничивают подвижность в нём. В клинической картине возможны, так называемые, «стартовые боли», когда боль в суставе усиливается в начале движения, а потом или уменьшается, или совсем исчезает. Боли на начальном этапе появляются только после нагрузки на сустав, но вскоре становятся постоянными. Диагноз устанавливают после рентгенологического исследования сустава. По мере формирования, выделяют три стадии развития деформирующего артроза плечевого сустава. На первой стадии обнаруживается общее сужение суставной щели и уплотнение субхондральных участков кости. Для второй стадии характерно появление костных разрастаний (остеофитов) по краям суставных поверхностей. При этом происходит сужение суставной щели в два и более раз по сравнению с нормой. На последней стадии суставная щель практически незаметна, обнаруживаются обширные разрастания (остеофиты) и деформация сустава, происходит почти полная утрата подвижности. Лечение артроза плечевого суства — длительный процесс. Основные принципы лечения: ограничение нагрузки, лечебная физкультура, физиотерапия, цель которых замедление прогрессирования артроза, предотвращение развития контрактур и улучшение функции сустава. Важным этапом лечения артроза плечевого сустава является санаторно-курортное лечение. В период обострения больному суставу придают нейтральное положение для создания покоя и максимальной разгрузки. К движениям в суставе приступают сразу же после снятия воспаления и боли, не позднее чем через 3 — 5 дней. Восстановление подвижности и необходимой амплитуды движений в суставе, увеличения силы и выносливости мышц, аэробная тренировка, - вот главные цели лечебной физкультуры. Двигательный режим (объём эффективной, но безопасной нагрузки, необходимость дополнительной опоры) и конкретные формы, средства и методики лечебной физкультуры зависят от стадии, локализации, особенности течения заболевания и определяются индивидуально врачом после обследования и оценки функционального состояния пациента. Медикаментозное лечение На первом месте стоят нестероидные противовоспалительные средства, назначаемые для снятия боли и воспаления. Местные нестероидные противовоспалительные средства также могут быть эффективными. В фазе острой боли, когда артроз плечевого сустава может быть осложнен синовитом, используют внутрисуставное введение кортикостероидов (дипроспан, кеналог, гидрокортизон) для снятия боли и воспаления. В основе поддержания функции сустава лежит хондромодулирующая терапия. Препараты — хондропротекторы (хондроитин сульфат и глюкозамин сульфат) применяют в виде курсового лечения внутрь, внутримышечно, внутрисуставно в I и II стадии заболевания. Для внутримышечного введения назначают Румалон, Мукасат, Хондролон, Цель-Т, Алфлутоп и др. Для внутрисуставного ведения применяют препараты гиалуроновой кислоты (Ферматрон, Синокром, Хиаларт, Остенил, Дюролан, Гиастат и др.). Внутрисуставная оксигенотерапия обоснована, так как в условиях кислородной недостаточности накапливаются недоокисленные продукты обмена: молочная, пировиноградная кислоты. Для их окисления требуется усиленная доставка кислорода в ткани сустава. Кроме того, кислород растягивает капсулу сустава и создает разгружающую «газовую» подушку. Диета и пищевые добавки при артрозе плечевого сустава. Какой-либо специальной диеты или необходимости применения биологически активных добавок при артрозе плечевого сустава не существует. Они определяются возрастными или профессиональными потребностями, сопутствующей патологией, избыточным весом или состоянием окружающей среды. К полезным продуктам следует отнести холодец или хаш. При варке хрящей, говяжьих и свиных ножек, ушей и костей коллаген, обеспечивающий их прочность, переходит в бульон. Вещества, образующиеся при расщеплении желатина, обеспечивают многие жизненно важные функции организма: сохраняют слизистую желудка, улучшают память, препятствуют склеиванию тромбоцитов. А это в свою очередь снижает риск развития острого нарушения кровообращения, замедляет старение. При артрозе плечевого сустава рекомендуют также продукты, богатые кальцием (молочнокислая диета) и витаминами группы B и C, лечебное голодание. Прием алкоголя традиционно и обосновано считают провоцирующим фактором, вызывающим усиление суставной и мышечной боли при артрозе плечевого сустава. Санаторно-курортное лечение позволяет профилактировать обострения заболевания и проводить комплексную реабилитацию, включающую положительное воздействие лечебных грязей, ванн, сауны, физиопроцедур, массажа, занятий лечебной физкультурой. Немаловажную роль играет смена обстановки, снятие стрессовых воздействий, нахождение на свежем воздухе. Болят суставы колени и локти

Learn more

Лекарствах от артроза

Довольно хороший эффект при различных артралгиях как на стадиях обострения, так и неполной ремиссии. Что касается его эффективности, он работает, если соблюдать эффективные дозировки, но как коррекция пищевого рациона. для лечения остеоартроза монотерапии хондроитином недостаточно. Использую другие препараты с большей концентрацией. Не имеет побочных эффектов, иногда при личной непереносимости не рекомендован. Кур..."Траумель" - гомеопатический, противовоспалительный препарат. В его состав входят лекарственные травы, действующие вещества которых улучшают микроциркуляцию в тканях, предотвращая развитие отёка. Отечественный дженерик для длительного приёма при лечении деформирующего артроза, рекомендуется длительный приём в течение нескольких месяцев, но учитывая низкую дозировку препарата, трудно соблюдать ... Хороший эффект в конце основных процедур сделать параартикулятные лечебно-медикаментозные блокады. Назначаю и маленьким детям, и подросткам, работает отлично. Подходит и для дополнения к лечению, и для профилакт... Что касается его эффективности, он работает, если соблюдать эффективные дозировки, но как коррекция пищевого рациона. для лечения остеоартроза монотерапии хондроитином недостаточно. Замечательный отечественный хондропротектор для внутримышечных инъекций. Назначаю на протяжении нескольких лет в комплексном лечении при обострении артроза, остеохондроза, и в качестве поддерживающей ... Эффективность гораздо выше, чем у других хондропротекторов. Реклама больше использует потребность людей найти быстрое и дешевое избавление от боли. Как препарат - получает только положительные отзывы в моей практике! Уменьшает дегенеративные изменения в хрящевой ткани. Значительно увеличивает объём движений в поражённых суставах. Хороший препарат для борьбы с болевым синдромом при остеоартрозе, помогает восстанавливать хрящь. Очень удобное сочетание с НПВС, что является очень удобным для пациентов. Считаю, что нельзя исключать из лечения остеоартроза хондропротекторы. Зарекомендовал себя, как при дорсопатиях, так и артропатиях, миофасциальных болях, как вспомогательный компонент! С трудом могу представить как данный препарат можно использовать для лечения воспалительно-дегенеративных повреждения суставов. Главное помнить, что только комплексный и индивидуальный подход к каждому пациенту может привести к хорошему результату. Может вызывать достаточно сильные аллергические реакции. Классический препарат для лечения, восстановления хрящевой ткани, для адекватного действия необходим многомесячный приём. Обычный разогревающий крем, обладающий отвлекающим действием, хорошо разогревает, возможно использование для лёгкого массажа конечности, при ишиасе и люмбаго. Препарат хороший, заслуживает большего внимания со стороны травматологов и ортопедов. Препарат не включен ни в одни рекомендации по лечению остеоартроза (ACR, OARSI, ESCEO, ARR). Обычный разогревающий крем, обладающий отвлекающим действием, хорошо разогревает, возможно использование для лёгкого массажа конечности, при ишиасе и люмбаго. Препарат хороший, но то, что подделка сплошь и рядом, компрометирует его, да просто вскрыв ампулу, понюхайте, чем пахнет, как напоминает акварель, не правда ли? Побочные эффекты, как, впрочем, и положительный эффект статистически отсутствует.

Action

Лекарствах от артроза

Таблетки от артроза суставов отличаются разнообразием, поскольку данное заболевание имеет различный генезис и варианты проявления. Артроз — это дегенеративно-дистрофическая (обычно хроническая) патология суставов. Результатом этого заболевания являются: Это одно из наиболее распространенных заболеваний нашего времени. Среди разнообразия суставных поражений выделяются: Это заболевание может возникать в одном суставе, тогда оно получает название «моноартроз». В случае множественного поражения этот патологический процесс называется полиартрозом. Проявляется это заболевание в острой и хронической стадиях. Во время обострения заболевания появляется сильная боль; при хроническом процессе болевые ощущения в суставах становятся постоянными, несильными и ноющими. Главной причиной развития патологических процессов в суставах является нарушение обмена веществ. Именно по этой причине хрящи теряют свою эластичность. Механизм разрушения заключается в потере хрящами протеогликанов. Это такие специфические белковые соединения, которые постоянно поддерживают хрящи в здоровом состоянии. Именно протеогликан формирует основное вещество той самой соединительной ткани, которая участвует в построении межтканевых прослоек, выполняя функцию смазочного материала суставов. Эти вещества выполняют функцию связывания экстрацеллюлярной воды и катионов. Они также фиксируют ионы кальция в очагах оссификации. Поскольку роль протеогликанов в сохранении здоровья суставов крайне велика, медикаментозное лечение артрозов часто основано на восстановлении их присутствия в суставах. Все причины можно разделить на две части — собственно нарушение обмена веществ и факторы стимулирования развития патологических процессов. К разрушению суставных хрящей могут привести: Лечить артрозы приходится порой всю жизнь, если острая стадия заболевания переходит в хроническую форму. Особенно длительное лечение предстоит тем, кто заболел полиартрозом в результате осложнений после инфекционных заболеваний, имеет наследственную предрасположенность или гормональный дисбаланс. Просто к лечению этого заболевания нужно подходить серьезно. Воздействовать нужно не только на сами суставы, устранять следует и причины их заболевания. Лекарства от артроза обычно направлены на то, чтобы снять болевые ощущения и устранить воспалительные процессы. Если у пациента заболевание только начинает развиваться, находясь в острой стадии, препараты при артрозе обязательно назначаются внутривенно или внутримышечно. Обычно используются лекарственные средства противовоспалительного нестероидного характера. Препараты местного действия (мази, гели, растирания и т.п.) дадут желаемый эффект только на последующих стадиях лечения, когда будут использованы наиболее сильные и действенные лекарства при артрозах суставов. Прием противовоспалительных нестероидных препаратов часто начинают с малых доз, определяемых в индивидуальном порядке. Обычно первые препараты для лечения артроза назначают совместно с лекарством, которое вроде бы не имеет отношения у суставам. Речь идет о таблетках или капсулах под названием «Омепразол». Это средство направлено на то, чтобы поддержать желудочно-кишечный тракт в период приема большого количества лекарственных средств. Прежде чем пить противовоспалительные нестероидные препараты, их необходимо протестировать на возникновение побочных эффектов и переносимость. После того как пациент начал лечить свой артроз, лекарство должно снять основные симптомы. Когда уйдут боль и признаки острого воспаления, необходимо назначать хондропротекторы. Несмотря на то, что они не борются с воспалениями, это наиболее эффективные лекарства от артрозов. Их функция состоит в том, чтобы помочь организму восстановить разрушенную хрящевую ткань. Мало того, в возрасте старше 50 лет их желательно использовать в качестве профилактических средств. Примером популярного хондропротектора является «Глюкозамин». Дело в том, со временем организм сам уже плохо вырабатывает вещества, из которых строится хрящевая ткань. Так что приходится их пополнять с различными лекарствами и биологически активными добавками. Многие врачи выписывают своим пациентам сосудорасширяющие препараты. Это необходимо для того, чтобы усилить кровоток в организме. Обычно это положительно влияет на состояние суставов. Особенно сосудорасширяющие препараты эффективны в период, когда проводится лечение артроза тазобедренного сустава. Дело в том, что его трансформация нарушает кровоснабжение других органов. Расширение сосудов необходимо и для того, чтобы кровь легче проникала в сами суставы. Лекарственные препараты данной группы, известные под аббревиатурой НПВП, считаются основными средствами лечения остеоартрозов и артритов. Они направлены на то, чтобы ликвидировать воспаление или хотя бы снизить интенсивность его развития. В отличие от препаратов, лечебное действие которых основано на гормонах, у этих лекарственных средств меньше побочных эффектов и, конечно, противопоказаний. В современной медицине все препараты такого типа принято подразделять на две категории: ингибиторы циклооксигеназы ЦОГ–1 и ЦОГ–2, что означает деление на первый и второй тип препаратов. Это разделение основано на составе и специфике воздействия основных компонентов лекарств. В стадии ремиссии часто отменяют прием как НПВП, так и хондропротекторов, заменяя их на лечебные процедуры в виде компрессов и растираний. Однако, как было сказано выше, пациентам пенсионного возраста прием хондропротекторов необходимо проводить периодически в качестве профилактического средства.

Action

Лекарствах от артроза

Основным способом лечения артроза является консервативное медикаментозное лечение. Гиалоурановая кислота — вещество, очень важное для лечения суставов. При дополнительном введении в организм, гиалоурановая кислота играет роль жидкого трансплантата. Основанные на гиалоурановой кислоте препараты, имеют несколько форм. Однако предпочтение лучше отдать внутрисуставной инъекции. В этом случае вещество действует сразу, не проходя метаболическую длинную цепочку. Обезболивающие и противовоспалительные препараты, используемые при артрозе — это антибиотики нового поколения, которые не только снимают боль, но и останавливают активное разрушение сустава. При воспалении суставов, антибиотики являются единственным способом обезболивания и возвращения дееспособности больного. Эти средства необходимо принимать при лечении артроза. Антибиотики оказывают системное действие, поэтому комплексная терапия не может обойтись без них. Но следует учитывать, что при неинфекционном характере артроза, принимать антибиотики нецелесообразно. Их применяют только при сильной боли, для устранения симптоматики и обезболивания. При ослабленном иммунитете антибиотики могут спровоцировать запуск хронических патологий. Поэтому принимать их разрешается только по назначению лечащего врача. Наши читатели рекомендуют Для профилактики и лечения АРТРОЗА наша постоянная читательница применяет набирающий популярность метод БЕЗОПЕРАЦИОННОГО лечения, рекомендованный ведущими немецкими и израильскими ортопедами. Тщательно ознакомившись с ним, мы решили предложить его и вашему вниманию. НПВП при артрозе традиционно применяют, чтобы устранить боль и остановить воспаление сустава. Такие препараты, которые лечат артроз необходимы, потому что сложно начать нормальное лечение на фоне сильной боли. Только сняв боль, можно будет перейти к физиотерапевтическим процедурам: гимнастике или массажу. Не следует длительный период использовать препараты этой группы. Уменьшение боли создает впечатление излечения, а в это время артроз прогрессирует. Кроме того, эти лекарства воздействуют на хрящи суставов не лучшим образом. Препарат нового поколения Дона — основное хондропротективное лекарство от артроза. Дона благоприятно воздействует на хрящевую ткань пораженного коленного сустава. Это средство усиливает восстановление и ускоряет синтез клеток – хондроцитов. В начальной стадии Дона способствует укреплению гиалинового хряща. Дополнительно Дона оказывает противовоспалительное действие и улучшает функции суставов, уменьшая боль. Дона выпускается в виде порошка для приема внутрь и в виде ампул с раствором, используемых для внутримышечного введения. В зависимости от формы выпуска, Известным представителем группы НПВС (НПВП) является препарат — Мовалис. Мелаксикам — основное активное вещество, которое содержит Мовалис. Его механизм действия состоит в способности ингибировать синтез ПГ (модераторов воспаления). Мовалис – эффективное противовоспалительное средство, которое можно принимать сравнительно долгий период, не опасаясь его отрицательного влияния на пищеварительную и почечную системы. Этот препарат останавливает воспалительные процессы в организме и снимает болевые ощущения. Мовалис выпускается в формах: Показанием к применению препарата Мовалис являются умеренно выраженная боль и вяло текущие воспалительные процессы. Свечи Мовалис начинают действовать быстрее, чем таблетки, применяемые от артроза. Следует учитывать, что Мовалис категорически противопоказан во время беременности. Дипроспан является высокоактивным препаратом нового поколения из группы глюкокортикостероидов. Согласно инструкции, он имеет широкий спектр действия и позволяет существенно повысить результат медикаментозного лечения. Дипроспан состоит из двух компонентов, которые действуют с различной скоростью. Один из них быстро и легко растворяется и всасывается, чем обеспечивает быстрый лечебный эффект. Второй — создает депо, откуда постепенно высвобождается и обеспечивает длительное действие препарата. Лекарство имеет желтоватый или прозрачный оттенок и немного вязкую форму. Дипроспан оказывает противовоспалительное, противошоковое, противоаллергическое и иммунодепрессивное и глюкокортикоидное действие. При наличии хронических недугов, передозировка или длительное употребление препарата может привести к побочным эффектам. Чтобы нежелательного результата не было, следует неукоснительно следовать положениям, которые содержит инструкция Дипроспан. Если при лечении артроза возникает ощущение дискомфорта, когда вводится Дипроспан, об этом обязательно следует сказать лечащему врачу, который подберет заменитель препарата. Дипроспан продается в аптеках только по рецепту врача. Гели и мази можно применять на начальных стадиях развития заболевания. Эти препараты являются эффективными обезболивающими средствами. Мази не дают побочных эффектов, в отличие от уколов и таблеток, которые могут привести к повреждению стенок кишечника, желудка и даже к развитию язв. Лекарства, применяемые при артрозе, отлично дополняют лечебные крема и мази. Конечно, мази и лечебные крема не могут гарантировать исцеление от заболевания суставов, но их использование ускоряет процесс выздоровления. Мази, применяемые при лечении артроза, делят на две категории: Если сравнивать мази и средства для компрессов – вторые обладают большим эффектом. Из всех имеющихся средств компрессы с Демиксидом при артрозе применяются наиболее часто. Димексид представляет собой химическое вещество, с обезболивающим и противовоспалительным эффектом. Этот препарат способен проникнуть сквозь кожный барьер. Он всасывается организмом и снижает воспаление в очаге заболевания. Также Димексид положительно влияет на обмен веществ и обладает рассасывающим свойством. Компресс с Демиксидом уменьшает боль при артрозе голеностопных и коленных суставов. Большой известностью среди различных видов компрессов, применяемых при лечении коленного сустава, пользуется природный материал — Бишофит. Он имеет богатый арсенал микроэлементов, необходимых человеческому организму. Врачебная практика показывает, что данный минерал отлично справляется с определенными хроническими заболеваниями. Бишофит – эффективное средство для лечения умеренной деформации коленного сустава, если заболевание проходит без явлений синовита. Бишофит лечит голеностопный, коленной и тазобедренный артрозы. Предварительно следует прогреть больной сустав грелкой около 5 минут. Затем накладывают марлю, на которую нанесен рассол Бишофит. Этот компресс должен находиться на больном месте в течение всей ночи. Бишофит необходимо использовать 10-15 процедур, которые проводят через день. Беременным женщинам и детям младше 14 лет, а также страдающим сердечными заболеваниями, не стоит использовать Бишофит. При обнаружении небольших раздражений на кожном покрове, необходимо уменьшить Бишофит в концентрации. Польза витаминов для организма человека очевидна и неоспорима. Витамины при артрозе коленного сустава являются неотъемлемо частью лечения. Витаминный комплекс насыщает ткань полезными элементами, которые необходимы для быстрого улучшения состояния ткани и ускорения регенерации после воспалительных процессов. Кальций необходим при артрозе так же, как и витамины. Он является одним из важнейших микроэлементов в организме человека. Не стоит пренебрегать и такой биологической активной добавкой к пище, как Коломин-80. Это дополнительный источник витаминов С и Е, флавоноидов и бета-каротина. Порошок Коломин-80 реализуется в пакетах по 15 грамм и в банках от 100 грамм до 500. Грамотное лечение артроза включает в себя комбинирование медикаментозного и физиотерапевтического методов, а также средств народной медицины. Обязательное условие — употребление в пищу здоровых продуктов и проведение лечебно–оздоровительных тренировок.

Action

Лекарствах от артроза

Любой шаг доставляет боль, а малейшее движение руки дается с трудом. Либо после сна ему нужно некоторое время, чтобы «расходиться». Вначале она появляется вроде бы на пустом месте: человек посидел, затем резко поднялся и почувствовал дискомфорт. Правда ли, что для здоровья костей и суставов полезно есть холодец? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответил профессор кафедры травматологии и ортопедии Национального медицинского университета имени доктор медицинских наук Александр Бурьянов. Из-за нарушения питания возникает воспаление и начинается разрушение молекул, из которых состоит хрящ, — возникает боль. Мне 50 лет, и в последнее время начали побаливать колени. Когда ухудшается микроциркуляция крови, хрящ получает меньше питательных веществ, строительного материала. Появление боли в коленях может быть признаком начинающегося остеоартроза. Чем раньше поставят диагноз и назначат лечение, тем лучше. Когда подвигался, давление в суставе восстанавливается — и все проходит. Со временем такие эпизоды повторяются все чаще, потом сустав начинает болеть и в покое, появляются ночные боли. Врач осмотрит вас и поставит предварительный диагноз. Подтверждают его с помощью рентгена, УЗИ, МРТ, атроскопии. Осмотр с помощью артроскопа сегодня считается золотым стандартом диагностики. Специалист вводит внутрь сустава через прокол небольшие инструменты с миниатюрной видеокамерой и определяет его состояние. Мы лечим не артроз, а человека, учитывая факторы, которые приводят к заболеванию. Этот метод позволяет поставить стопроцентно достоверный диагноз, особенно когда не совпадают результаты, например, рентгена с заключениями УЗИ или МРТ. Важно обратиться к врачу не поздно, когда уже нужна замена изношенного сустава, а при первых болевых ощущениях, чтобы приостановить разрушение хряща. Люди много сидят или стоят на работе в одной позе, поднимают тяжести, имеют лишний вес, а это все нагружает суставы. Сказываются давние и свежие травмы, имеет значение наследственная предрасположенность. Не на пользу хрящам и костям возраст: они стареют вместе со всем организмом. К сожалению, лечение не восстановит поврежденный хрящ, а лишь приостановит его дальнейшее разрушение. Думаю, вам на первом этапе поможет лечебная физкультура в комплексе с медикаментами. Долго лечила артроз — пила таблетки, пользовалась мазями, ходила на процедуры, а теперь врач назначил еще и уколы в сустав. — По-видимому, вам назначили препараты гиалуроновой кислоты — одной из составных частей внутрисуставной жидкости. Упражнения подбираются индивидуально, выполнять их придется ежедневно. После введения лекарства в суставе образуется вязкий гель, восстанавливающий естественную смазку. Это, с одной стороны, улучшает амортизацию сустава, а с другой — усиливает питание хрящевой ткани. Хорошо, что вы с артрозом обратились к специалисту. К сожалению, люди часто лечат больные суставы, прислушиваясь к советам знакомых. Ставят, например, на воспаленное колено компресс с хреном, проводят тепловые процедуры с парафином, озокеритом, и лишь усиливают воспаление. Приходят к доктору тогда, когда трудно даже шаг ступить и нужна операция. А ведь если начать лечение артроза на ранней стадии, то поддерживать работоспособность суставов можно длительное время. Пациенту обычно подбирают упражнения лечебной физкультуры, а при обострении назначают нестероидные противовоспалительные средства, которые быстро снимают боль, уменьшают воспаление. Лечение также дополняют препаратами медленного действия, которые называются хондропротекторы. Они содержат основные составляющие компоненты хряща (глюкозамины, хондроитин сульфат) и эффективны на ранних стадиях. Мне поставили диагноз артроз и назначили нестероидные противовоспалительные средства. Это препараты немедленного действия для лечения остеоартроза, которые должны облегчить состояние. А когда хрящ разрушен, вводить препараты бессмысленно: нельзя восстановить то, чего нет. Но я боюсь их принимать, потому что там много побочных действий. Безусловно, принимать их нужно по назначению и под контролем врача. Они неблагоприятно действуют на слизистую оболочку желудка, влияют на вязкость и свертываемость крови. Поэтому важно параллельно использовать лекарства, защищающие желудок, и не принимать нестероидные противовоспалительные средства на голодный желудок. У меня сильно болят ноги, и врач назначил таблетки. Питание должно быть сбалансированным: нужно есть все, но понемногу. Иногда человек считает, что вредят только таблетки, а вот делать уколы или применять мази, свечи не так опасно. Но слышала, чтобы суставы были крепкими, нужно есть холодец. Женщинам, у которых уже произошла гормональная перестройка организма, важно следить за состоянием костной ткани. Но какой бы не была форма введения, в кровь попадают те же действующие вещества. Люди, не дождавшись облегчения после первой свечи, применяют еще одну, и может произойти передозировка лекарства. Если микроциркуляция крови и питание костей нарушено, они становятся хрупкими, возникает остеопороз. Чтобы проверить плотность костной ткани, следует сделать специальное исследование — денситометрию. В случае необходимости врач назначит препараты кальция, порекомендует диету. В рационе непременно должны быть сыр, творог, кефир, простокваша. Следует больше двигаться: это способствует лучшему усвоению кальция и укрепляет кости, поэтому риск переломов снижается. Часто советую пациентам: «Выйдите на улицу, обойдите вокруг дома — сэкономите таблетку». Многие считают это несерьезным, но прием медикаментов должен быть обоснованным. Хочу немного заняться спортом, но мне сказали, что пробежки вредят суставам. — Все индивидуально: если вы начали бегать и чувствуете себя хорошо — пожалуйста. Но считается, что быстрая ходьба более мягко действует на суставы. Надо помнить: вредны как чрезмерные нагрузки, так и нехватка двигательной активности — гиподинамия. — Видимо, у вас форма артроза с поражением многих суставов. Каждому человеку стоит выбирать занятия физкультурой по силам. Врач должен определить степень деформации и назначить лечение, которое не позволит суставам деформироваться дальше. Хорошо действует плавание: при нем равномерно нагружаются определенные группы мышц. Возможно, вам поможет щадящее артроскопическое вмешательство, но не исключена и операция по коррекции деформации. Больным, у которых поражены суставы позвоночника (спондилоартроз), мы рекомендуем занятия в бассейне — это чрезвычайно эффективно. Сделала рентген, и снимок показал артроз третьей степени. В последние два года боли усилились, не могу долго ходить, ночью часто не сплю. Определиться с лечением можно только после осмотра. Можете проконсультироваться в Институте травматологии и ортопедии, который находится в Киеве, на улице Воровского, 27. Лечение направлено на то, чтобы заболевание не прогрессировало. Перезвоните по телефону 0 (44) 288−01−26, чтобы уточнить время приема. Для этого назначают лекарства, улучшающие питание хряща и продлевающие его жизнь. — Возможно, травма спровоцировала разрушение и пострадал хрящ. Врачи сегодня часто используют препараты гиалуроновой кислоты, которые вводятся прямо в сустав. К вам обращается Зинаида Николаевна из Кировограда, 61 год. — Да, хочется прямо молоточком стукнуть, чтобы разогнулась нога. В первую очередь вам нужно убрать суставное тело, а потом лечить артроз. Реактивные артриты — это воспалительные заболевания, обусловленные инфекцией. Поставили диагноз деформирующий артроз правого коленного сустава. Обратитесь к доктору, чтобы вам провели лечение с использованием щадящих технологий — артроскопии. Недавно переболела простудой, после чего начали опухать суставы. Как правило, «виноваты» микроорганизмы мочеполовой сферы (уреаплазма, хламидии, трихомонады) или носоглотки, а также перенесенные поражения кишечника (иерсиниоз, эшерихиоз). Что только не пила, какие процедуры не проходила, а обострение держится. Врач сделает два прокола, через которые введет миниатюрную видеокамеру и инструменты непосредственно в сустав, «почистит» его изнутри, устранит дефекты хряща. Возбудители проникают с током крови в сустав и провоцируют воспаление. Нужно провести исследования (иммуноферментные, бактериологические и другие), которые помогают выявить если не сам микроб, то его след — антитела к микроорганизму. Также, возможно, нужно будет удалить синовиальную оболочку, если она воспалена. Ревматоидный артрит часто может возникнуть после гриппа или ОРВИ. Болеют люди, у которых определенное состояние соединительной ткани и иммунной системы. Это аутоиммунное заболевание: иммунитет, «переусердствовав» с защитой, дает сбой и начинает поражать клетки собственных органов. Воспаление начинается с капсулы, синовиальной оболочки, а затем охватывает все элементы сустава и в конечном итоге может обездвижить его. К сожалению, процесс не ограничивается одним суставом. Сегодня окончательно не известно, как именно формируется ревматоидный артрит, а без этого невозможно вести профилактику: неизвестно что надо предупредить, чтобы не возникло заболевание. Еще одна проблема: эффективное лечение возможно лишь на ранней стадии заболевания. Больной должен не медлить с обращением к врачу, если его начало что-то беспокоить. Как-то на моих глазах упала женщина и не могла подняться. При подозрении на перелом ни самому пострадавшему, ни прохожим не надо пытаться вправлять руку или ногу, дергать за них. Пациенту назначают терапию, подбирают шины и другие средства для предупреждения деформации суставов, выполняют малотравматичное вмешательство, во время которого удаляется очаг повреждения. Она так и лежала на льду, пока не приехала «скорая». Если есть возможность, следует зафиксировать пострадавшую конечность неподвижно: взять любое подручное средство — дощечку, кусок плотного картона, и не туго прибинтовать к ним руку или ногу шарфом либо платком. Нужно также предупредить пострадавшего, чтобы он не пытался стать на ногу, не двигал рукой. Но я хочу еще несколько слов сказать о профилактике. Когда пошел снег, подморозило, пожилым людям лучше в первые дни не выходить на улицу. Многие из них страдают остеопорозом, который повышает риск переломов при падении. У травматологов в начале зимы резко увеличивается поток пациентов. Человек еще не адаптировался к изменениям и стремится ходить, как и раньше, быстро, из-за чего падает. Есть ведь разный массаж — оздоровительный или лечебный, который делают при определенных заболеваниях. На работе я вынужден все время сидеть за компьютером. Какую зарядку надо делать, чтобы не пострадали суставы? Потом люди приспосабливаются к изменениям погоды, обувают ботинки на низком ходу, с рифленой подошвой, да еще с устройствами, делающими ее менее скользкой, двигаются медленно, осторожно. Если человек занимается физкультурой, хорошо два-три раза в год дополнительно пройти 10—15 сеансов массажа. — Думаю, поможет обычная гимнастика, которую старшие люди помнят как производственную. * — Александр Анатольевич, это Татьяна Павловна, киевлянка. Этот комплекс упражнений на разгрузку нужен тем, кто в рабочее время вынужден совершать какое-то ограниченное, но постоянное движение. Если человек подолгу сидит за компьютером, он обычно страдает от проявлений остеохондроза и спондилоартроза, поражения плечевого пояса. Физзарядка усилит кровообращение, снимет напряжение с локтей, плечевых суставов, шеи и предупредит развитие шейного остеохондроза, нарушения позвоночника. Вообще, для каждой профессии характерны «свои» поражения суставов. Тех, кто подолгу стоит на ногах, беспокоят коленные и тазобедренные суставы.

Action